Certificats

Certifikace

ISO9001:2015

společnost mobietec získala tuto certifikaci v roce 2010.  Díky zjednodušeným a kontrolovaným výrobním procesum pracujeme všichni mnohem efektivněji. Díky unikátnímu seriovému číslu umístněnému na každem produktu mobietec může být zkontrolován každy krok produktu celkovým výrobním procesem.

 

EN12195

Naše nosiče velkoplošného materiálu jsou otestovány v souladu s “European Best Practice Guideline on Cargo Securing for Road Transport”. Tato směrnice mimo jiné předepisuje také spravný postup při zajišťování nákladu.

EN12642

Naše nosiče velkoplošného materiálu také podléhají “European Best Practice Guideline on Cargo Securing for Road Transport”. do této směrnice spadají i všude známé dynamické testy probíhající venku. Během těchto testu jsou nosiče vystaveny extremní záteži a okolním podmínkam které nesmí vyustít v negativní vliv či poškození vybavení nebo vozidla.

ECE R73

Tato směrnice zahrnuje především rizika spojena s užíváním na pozemních komunikacích na která je brán zřetel již při vývojí veškerých produktů mobietec.