certificaten

certificaten

ISO9001:2015

mobietec behaalt dit certificaat sinds 2010. Door de gestroomlijnde en vooral gecontroleerde productieprocessen wordt op een veel efficiëntere manier gewerkt. Door middel van het serienummer op het product kan iedere stap tijdens en na het productieproces gevolgd worden.

EN12195

Onze glasrastelen werden getest volgens deze “European Best Practice Guideline on Cargo Securing for Road Transport”. Hierin wordt onder andere de aangewezen manier voor ladingzekering uitgeschreven.

EN12642

Aan deze “European Best Practice Guideline on Cargo Securing for Road Transport” werd onze glasdrager onderworpen. Dit zijn de befaamde dynamische testen, die buitenshuis werden uitgevoerd. Het product werd extreem zwaar beladen en in de meest extreme omstandigheden moest het product alsook alle bevestigingen, intact blijven.

ECE R73

Deze richtlijn gaat vooral over de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Reeds bij het ontwerp van het product dient hiermee rekening gehouden te worden.