Garantiebepaling

Garantiebepaling

Wij danken u voor de aankoop van ons product. Voor een goede werking en een lange levensduur dient u echter rekening te houden met de hieronder genoemde punten;

 • Controleer uw product voor elk gebruik.
 • Het serienummer op uw product is belangrijk voor de opvolging of garantie.
 • Herstel het product nooit zelf. In dit geval vervalt de garantie.
 • Lees altijd alle instructies en zorg voor het product, vermijd bijtende producten.
 • Overschrijd nooit de maximaal toegestane massa van het voertuig. Overschrijd nooit de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven maximaal toelaatbare dakbelasting.

Duur van de garantie

 • mobietec® geeft de gebruiker een garantie van 2 jaar op de door mobietec® geproduceerde producten.
 • De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum vermeld op de aankoopfactuur.
 • Alle onderdelen die onder garantie vervangen kunnen worden, blijven onder garantie gedurende de resterende duur van de garantieperiode op het product.
 • De garantie volgt het product wanneer het van eigenaar verandert. De nieuwe eigenaar moet in het bezit zijn van dit document om de garantie aan te tonen.
 • De garantie blijft geldig voor defecten die in de garantieperiode zijn gemeld tot maximaal 2 maanden na het verstrijken van de garantieperiode.

Verlenging van garantie

 • Na productregistratie op de website geeft mobietec® de gebruiker 2 jaar extra garantie op de door mobietec® geproduceerde producten.
 • De verlenging geldt alleen op voorwaarde dat het product binnen 30 dagen na aankoopdatum geregistreerd wordt.

Uitsluiting van garantie

 • Normale slijtage.
 • Indien de eigenaar niet onmiddellijk na vaststelling van het gebrek (binnen 5 dagen of vóór het eerstvolgende gebruik van het product) aan de distributeur of fabrikant meldt, is dit gebrek alsmede de gevolgschade van de garantie uitgesloten.
 • Wanneer het product niet correct werd behandeld.
 • Wanneer het product niet volgens de voorschriften is gemonteerd.
 • Indien het product niet gemonteerd is op het voertuig waarvoor het bestemd is.
 • Wanneer de producten overbelast zijn wanneer de maximaal toelaatbare belasting, voorgeschreven door de fabrikant van het voertuig waarop de producten gemonteerd zijn, overschreden is.
 • Wanneer het product wordt gebruikt op een voertuig dat deelneemt aan een race.
 • Wanneer accessoires op het product worden gemonteerd die niet door mobietec werden goedgekeurd.
 • Schade als gevolg van mechanische of chemische invloeden.
 • Indien het product niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is (oneigenlijk gebruik).
 • ALLEEN PRODUCTEN VAN HET MERK MOBIETEC KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN EXTRA GARANTIE VAN 2 JAAR. PRODUCTEN VERKOCHT DOOR ONZE FRANSE DISTRIBUTEUR IT CONCEPT ZIJN UITGESLOTEN VAN DEZE EXTRA GARANTIE.

Aansprakelijkheid

mobietec® is nimmer aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door / met producten van mobietec®, noch voor enige andere vorm van directe of indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.