Garantiebepaling | Mobietec

garantiebepaling

Wij danken u voor de aankoop van ons product, voor een goede werking en lange levensduur dient u echter met hieronder vermelde zaken rekening te houden;

 • Controleer uw product voor ieder gebruik ervan.
 • Het serienummer op uw product is van belang bij de opvolging of garantie.
 • Herstel nooit zelf het product. In dit geval vervalt de garantie.
 • Lees steeds alle instructies en verzorg het product, vermijd hierbij bijtende producten.
 • Overschrijd nooit de maximaal toegelaten massa van het voertuig. Overschrijd nooit de maximum toegelaten daklast voorgeschreven door de constructeur van het voertuig.

DUUR VAN DE GARANTIE

 • mobietec® geeft de gebruiker een garantie van 2 jaar op de producten door mobietec® geproduceerd.
 • De garantieperiode begint op de aankoopdatum vermeld op de aankoopfactuur.
 • Alle onderdelen die eventueel in garantie vervangen worden, blijven onder garantie voor de resterende duur van de productgarantieperiode.
 • De garantie volgt het product wanneer het van eigenaar verandert. De nieuwe eigenaar moet in het bezit zijn van dit document om de garantie aan te tonen.
 • De garantie blijft geldig voor gebreken die gemeld worden in de garantieperiode en dit gedurende een maximum van 2 maanden na het verstrijken van de garantieperiode.

UITSLUITING VAN GARANTIE

 • Normale slijtage.
 • Indien de eigenaar niet onmiddellijk na het vaststellen van het gebrek (binnen de 5 dagen of voor een volgend gebruik van het product) een melding doet bij de verdeler of fabrikant, is dit gebrek alsook de gevolgschade uitgesloten van garantie.
 • Wanneer het product niet juist is behandeld.
 • Wanneer het product niet conform de voorschriften is gemonteerd.
 • Indien het product niet op het voertuig is gemonteerd waarvoor het bestemd is.
 • Indien de producten worden overbelast, wanneer de maximum toegelaten last, voorgeschreven door de fabrikant van het voertuig waarop de producten zijn gemonteerd, werd overschreden.
 • Wanneer het product wordt gebruikt op een voertuig dat deelneemt aan een wedstrijd.
 • Wanneer er accessoires zijn gemonteerd op het product die niet door mobietec werden goedgekeurd.
 • Schade die voortvloeit uit mechanische of chemische invloeden.
 • Indien het product niet gebruikt wordt voor het gene waarvoor het dient (oneigenlijk gebruik).

AANSPRAKELIJKHEID

mobietec® is nooit aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door/met producten van mobietec®, noch voor een andere vorm van directe of indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.